Оценка основных средств и нематериальных активов


 

Для чего необходима оценка


- Для оформления залога, также и для, кредита;
- Для страхования;
- Для решения проблем с выплатой компенсации и ущерба в суде;
- Kapitalın dəyərinin və rentabeliyinin hesablanması;
- Для выявления оставшегося срока действия активов;
- Köhnəlmə dərəcəsinin təyin olunması;
- Aktivlərin balans hesabatlarında dəyərinin bazar dəyərinə uyğun əks olunması;
- Satılmaqda olan Şirkətin/lərin ümumi satış dəyərinin müəyyən olunması;
- Səhmlərin buraxılmasından əvvəl nominal dəyərinin təyin olunması;
- Организация продажи активов.

Lazim olan sənədlər:


- İlkin dəyərinin təsdiq edən sənədlər;
- Maddi və qeyri aktivlərin ilkin dəyərini balansdan təsdiq edən sənəd və s.

Срок оценки : 5 ( пять ) рабочих дней.