Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi


Qiymətləndirmənin məqsədləri:


- Bank məhsullarının alınmasının təminatı kimi ipoteka predmetlərinin bazar və likvid dəyərinin müəyyənləşdirilməsi;
- Təbii fəlakət nəticəsində yaranmış zərərin qiymətləndirilməsi və s.


Lazım olan sənədlər:


- Qiymətləndirilən torpaq sahəsinə hüquqları müəyyən edən sənədlər;
- Qiymətləndirilən torpaq sahəsinin planı;
- Torpaq sahəsinin alqı-satqısı və ya icarə müqaviləsi (əgər varsa).


Qiymətləndirmənin müddəti : 2 (iki) iş günü.