Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi


Qiymətləndirmənin məqsədləri:

 


- Bank məhsullarının alınmasının təminatı kimi ipoteka predmetlərinin bazar və likvid dəyərinin müəyyənləşdirilməsi;
- Sığorta müqavilələrində sığortalanan predmet kimi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi hallarında;
- Məhkəmədə vətəndaşların əmlak hüquqların müdafiəsi üçün avtomobilin qiymətləndirilməsi və s.

 

 

Lazım olan sənədlər:

 

 

- Avtonəqliyyatın texniki pasportu;
- Avtonəqliyyat sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsi.
Qiymətləndirmənin müddəti: 1 (bir) iş günü.