Maliyyə göstəriciləri üzrə dəyərləndirilmə


Qiymətləndirmənin məqsədləri:


Hər bir maliyyə təhlilinin əsas məqsədi müxtəlif idarəçilik məsələlərini hazırlamaq, əsaslandırmaq və təsdiqləmək üçün şirkətin daxili problemlərinin qiymətləndirilməsi və eyniləşdirilməsidir, həmçinin inkişaf sahəsində, böhrannan çıxış, müflislik üsullarına keçid, biznesin alqı-satqısı və ya qiymətli kağızlar paketi, qoyuluşların cəlb edilməsidir.

 


Maliyyə təhlili üzrə biz aşağıdaki xidmətləri təklif edirik:


- Hüquqi şəxsin yaradılması, birləşməsi, bölünməsi və ləğv edilməsi ilə bağlı sövdələşmədə əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsi və biznesin perspektivi;
- Şirkətlərin Müflislik, maliyyə sağlamlaşması, yenidənqurma faktorinq əmaliyyatları aparıldıqda; perspektivli biznes-planlarının hazırlanması və şirkətin strategiyasının yaradılması; investisiyaların effektivliyinin ölçülməsi.

 


Maliyyə göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün lazım olan sənədlər:


- Balans;
- Mənfəət və zərər haqqında hesabat;
- Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
- Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
- Maliyyə hesabatlarına dair qeydlər.