Mənzil və evlərin qiymətləndirilməsi


Qiymətləndirmənin məqsədləri:


- Bank məhsullarının alınmasının təminatı kimi ipoteka predmetlərinin bazar və likvid dəyərinin qiymətləndirilməsi;
- Sığorta müqavilələrində sığortalanan predmet kimi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi hallarında.

Lazim olan sənədlər:


- Hüquqların Dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın Dövlət reyestrindən çıxarış;
- Daşınmaz əmlakın texniki pasportu;
- Sifarişçinin şəxsiyyət vəsigəsi;
- Əmlak sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsi.

Qiymətləndirmənin müddəti: 1 (bir) iş günü.