Kommersiya obyektlərin qiymətləndirilməsi


Qiymətləndirmənin məqsədləri:


- Bank məhsullarının alınmasının təminatı kimi ipoteka predmetlərinin bazar və likvid dəyərinin müəyyənləşdirilməsi;
- Əmlakın dəyərinin mülkü münasibətlərin subyekti kimi mübahisə predmetinə çevrilmə hallarında əmlak paylarının müəyyənləşdirilməsi;
- Əmlakın dəyərinin biznesin balansına daxil edilməsi və müflisləşmə halında onun dəyərinin qiymətləndirilməsi;
- Əmlakın özəlləşdirilməsi;
- Sığorta müqavilələrində sığortalanan predmet kimi dəyərinin müəyyənləşdirilməsi hallarında;
- Mühasibatlıqda qiymətləndirmə və yeniqiymətləndirmə hallarında.

 

 

Lazım olan sənədlər:


- Hüquqların Dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın Dövlət reyestrindən çıxarış;
- Daşınmaz əmlakın texniki pasportu;
- Sifarişçınin şəxsiyyət vəsigəsi;
- Əmlak sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsi.


Qiymətləndirmənin müddəti: 2 (iki) iş günü.